ΤLD 99 (18 ΠΙΤΣΕΣ Χ Ø 36 cm)

INTERNAL DIMENSIONS cm
108 x 108 x 14 (x2)

EXTERNAL DIMENSIONS cm

131 x 122.5 x 71

PACKING DIMENSIONS cm
133 x 135 x 88

KITCHEN ROOM n°
2

POWER KW
27.6

VOLT
400

TEMPERATURE °C
50/450°

WEIGHT Kg
207

TOTAL PIZZES Ø 36 cm
 

CUTTINGS 60X40 cm
4+4

Κατηγορία: