Συσκευή hot dog

Διαστάσεις 480x300x350mm
Ισχύς 1,11 KWatt, 230V / 50Hz
Θερμοκρασία 30 / 90°C
Κωδικός Προϊόντος 102001501
  • 3 υποδοχές για ψωμι
  • 2 διαφορετικές θερμοκρασίες
  • Κατασκευή Inox
Κατηγορία: