ψυγείο γάλακτος με συμπιεστή

Ψυγείο γάλακτος με συμπιεστή

Belogia MC6L Digital Milk Cooler