430,00  Χωρίς ΦΠΑ
500,00  Χωρίς ΦΠΑ
300,00  Χωρίς ΦΠΑ
330,00  Χωρίς ΦΠΑ
170,00  Χωρίς ΦΠΑ
320,00  Χωρίς ΦΠΑ

Toστίερες

ΤΟΣΤΙΕΡΑ T 302

260,00  Χωρίς ΦΠΑ

Toστίερες

ΤΟΣΤΙΕΡΑ T 305

400,00  Χωρίς ΦΠΑ

Toστίερες

ΤΟΣΤΙΕΡΑ Τ 202 R

200,00  Χωρίς ΦΠΑ

Toστίερες

ΤΟΣΤΙΕΡΑ Τ 205

350,00  Χωρίς ΦΠΑ