Καταψύκτης μπαούλο

Καταψύκτης μπαούλα

EKTOR 16 HGL

550,00  Χωρίς ΦΠΑ

Καταψύκτης μπαούλα

EKTOR 26 HGL

600,00  Χωρίς ΦΠΑ

Καταψύκτης μπαούλα

IRAKLIS 26

500,00  Χωρίς ΦΠΑ

Καταψύκτης μπαούλα

IRAKLIS 36

550,00  Χωρίς ΦΠΑ

Καταψύκτης μπαούλα

IRAKLIS 46

600,00  Χωρίς ΦΠΑ