Επαγγελματικοί καταψύκτες

Καταψύκτης πάγκου

CRTF 70

Καταψύκτης μπαούλα

EKTOR 16 HGL

Καταψύκτης μπαούλα

EKTOR 26 HGL

Καταψύκτης μπαούλα

EKTOR 36 HGL

Καταψύκτης μπαούλα

EKTOR 46 HGL

Καταψύκτης μπαούλα

EKTOR 56 HGL

Καταψύκτης μπαούλα

EKTOR 60 HGL

Καταψύκτης πάγκου

FR55 VG ST

Καταψύκτης μπαούλα

IRAKLIS 26

Καταψύκτης μπαούλα

IRAKLIS 36

Καταψύκτης μπαούλα

IRAKLIS 46

Καταψύκτης μπαούλα

IRAKLIS 56