Φριτέζες Ηλεκτρικές

ΦΡΙΤΕΖΑ F 120 12 LT

420,00  Χωρίς ΦΠΑ

Φριτέζες Ηλεκτρικές

ΦΡΙΤΕΖΑ F 120 12+12 LT

680,00  Χωρίς ΦΠΑ

Φριτέζες Ηλεκτρικές

ΦΡΙΤΕΖΑ F 40 C 4 + 4 +4 LT

480,00  Χωρίς ΦΠΑ

Φριτέζες Ηλεκτρικές

ΦΡΙΤΕΖΑ F 40 C 4 + 4 LT

330,00  Χωρίς ΦΠΑ

Φριτέζες Ηλεκτρικές

ΦΡΙΤΕΖΑ F 40 C 4 LT

190,00  Χωρίς ΦΠΑ

Φριτέζες Ηλεκτρικές

ΦΡΙΤΕΖΑ F 70 7 + 7 LT

390,00  Χωρίς ΦΠΑ

Φριτέζες Ηλεκτρικές

ΦΡΙΤΕΖΑ F 70 7 LT

230,00  Χωρίς ΦΠΑ

Φριτέζες Ηλεκτρικές

ΦΡΙΤΕΖΑ F 70 C 7 + 4 + 4LT

500,00  Χωρίς ΦΠΑ

Φριτέζες Ηλεκτρικές

ΦΡΙΤΕΖΑ F 70 C 7 + 4LT

350,00  Χωρίς ΦΠΑ

Φριτέζες Ηλεκτρικές

ΦΡΙΤΕΖΑ F 70 C 7 + 7 + 4LT

550,00  Χωρίς ΦΠΑ

Φριτέζες Ηλεκτρικές

ΦΡΙΤΕΖΑ F 70 C 7 + 7LT

390,00  Χωρίς ΦΠΑ

Φριτέζες Ηλεκτρικές

ΦΡΙΤΕΖΑ F 70 C 7 LT

300,00  Χωρίς ΦΠΑ